TAM ĐA PHÚC LỘC THỌ

  • Tên: Tam đa phúc lọc thọ
  • Kích thước : 60cm
  • Chất liệu: ngọc spentine
  • Tên khoa học của đá: ngọc spentine
Mã: SP002014 Danh mục: