LỘC BÌNH NGỌC HOÀNG LONG

  • Tên: Cặp lộc bình phong thủy ngọc hoàng long tự nhiên
  • Kích thước : 30-35-40-48-50cm
  • Chất liệu: Đá ngọc hoàng long tự nhiên
  • Tên khoa học của đá: Ngọc Onyx.
Mã: SP001637 Danh mục: