RỒNG NGỌC MÃ NÃO

  • Tên: Rồng ngọc mã não
  • Màu‌ ‌sắc‌ ‌:‌ ‌ vàng ,xanh
  • Kích thước: 148* 12* 62cm
  • Chất‌ ‌liệu:‌ Đá ngọc Mã Não
  • Tên‌ ‌khoa‌ ‌học‌ ‌của‌ ‌đá:ngọc Mã Não Natural‌ ‌
Danh mục: