ĐỘNG THẠCH ANH TÍM

Tên: ĐỘNG THẠCH ANH TÍM

Kích thước : 128x80x45cm. Nặng 95.8kg

Chất liệu: Đá thạch anh tím

 

Danh mục: